Proiecte

Imbunatatirea competentelor PROfesionale ale personalului medical implicat in realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor GENEtice RARE (PROGENERARE)

Manager proiect Conf. univ. dr. Mihai IOANA

___

Genomica FUnctionala in infectii SEvere (FUSE)

proiect coordonat de Prof. univ. dr. Mihai Netea

Adresa proiectului: http://umfcv.ro/fuse

proiect partener – 500FG

http://www.humanfunctionalgenomics.org/site/

Partener FUSE – Societatea Studentilor Medicinisti din Craiova