SCJU Craiova

CRGM Dolj organizeaza a-X-a Conferință de Genetică Medicală, Craiova,  6-8 Septembrie 2017

Conferință este precedata de Cursul practic de genetică moleculară: ”Tehnici moleculare în diagnosticul și screening-ul genetic, de la nucleotid la genom”,  3-5 Septembrie 2017

 

Centrul Regional de Genetică Medicală Dolj (CRGM Dolj) este unul dintre cele 6 centre ale reţelei române de genetică medicală înființată prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1358/13.11.2014: 

  1. Centrul Regional Bucuresti – organizat in structura Institutului pentru Ocrotirea Mamei si Copilului “Prof. Dr. Alfred Russescu” Bucuresti
  2. Centrul Regional Cluj – organizat in structura Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca
  3. Centrul Regional Timis – organizat în structura Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara
  4. Centrul Regional Iasi – organizat in structura Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Sf. Maria” Iasi
  5. Centrul Regional Bihor – organizat in structura Spitalului Clinic Municipal “Dr. Gavril Curteanu” Oradea
  6. Centrul Regional Dolj – organizat in structura Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova

Centrul Regional de Genetica Medicala Dolj a fost validat in structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenta Craiova prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 705/04.06.2015. 

Judeţele arondate CRGM Dolj sunt: Dolj, Gorj, Vâlcea, Olt, Mehedinţi.

Art. 2/OMS nr.1358/13.11.2014 prevede: “In termen de 12 luni de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, conducerea spitalelor judeţene/spitalelor de pediatrie, după caz, cu excepţia judeţelor în care funcţionează CRGM, va realiza demersurile necesare pentru organizarea şi funcţionarea la nivelul unităţii sanitare a unui cabinet de genetică medicală, inclusiv încadrarea cu resurse umane.”

logo simplu