PROGENERARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNT!

Toate informatiile si anunturile PROGENERARE pot fi gasite pe pagina oficiala a proiectului – http://www.progenerare.ro

_____

 

 

RECRUTARE SI SELECTIE PERSONAL

–  LIDER: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA

– PARTENER 2: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CRAIOVA – link pagina http://umfcv.ro/progenerare-anunturi-noutati

 

1. Calendarul procedurii SCJU Craiova:

15.06.2018 – publicarea anuntului

29.06.2018, ora 15:00 – termen limita pt depunerea dosarelor de aplicatie

02.07.2018 – Desfasurare etapa I selectie – verificarea eligibilitatii dosarelor depuse de candidati

03.07.2018 – Desfasurare etapa II selectie – Analiza CV-urilor si derularea interviului

04.07.2018 – Publicarea rezultatelor procesului de selectie

05.07.2018, ora 15:00 – termen limita pt depunerea contestatiilor

09.07.2018 – publicarea rezultatelor finale

 

2. Legislatie:

 

3. Anunturi – documente

– POCU – Cerere de inscriere (format DOC si PDF)
– POCU – Declaratie pe proprie raspundere Disponibilitate ore (format DOC si PDF)
– POCU – Utilizarea datelor cu caracter personal (format DOC si PDF)


Titlul Proiectului: ,,Imbunatatirea competentelor PROfesionale ale personalului medical implicat in realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor GENEtice RARE” (PROGENERARE)”

Cod proiect: 108073

Apel: Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate
Componentă 1 – Apel : POCU/91/4/8/Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical/8/Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical

Valoare totală proiect: 9,856,094.68
Eligibil proiect: 9,856,094.68

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

LIDER: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA/Manager

Manager proiect: Conf. univ. dr. Mihai IOANA

PARTENER 2: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CRAIOVA

Coordonator activitati P2: Conf. univ. dr. Florin BURADA

PARTENER 3: ASOCIATIA PRADER WILLI DIN ROMANIA

Coordonator activitati P3: Psiholog Dorica DAN


Obiective Proiect

Obiectivul general al proiectului este cresterea calitatii serviciilor medicale oferite populatiei prin imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical implicati în implementarea programelor nationale prioritare de sănătate.

OS1: dezvoltarea unui nou program de formare specifica intr-unul din domeniile programelor prioritare de sanatate (intrucat domeniul bolilor rare a inceput sa beneficieze abia recent de recunoastere la nivel national, nu exista in prezent programe de educatie medicala continua in acest domeniu) prin elaborarea unui curs (curricula) in domeniul bolilor rare si genetica medicala si creditarea acestuia cu puncte EMC pentru medici si asistenti medicali.
OS2: stabilirea unui cadru de desfasurare si a unor abordari integrate a actului medical în cazul pacienților afectați de boli rare prin elaborarea unor ghiduri de practica medicala in domeniul bolilor rare
OS3: cresterea accesului specialiștilor implicați în furnizarea de servicii medicale si totodata in implementarea programelor prioritare de sănătate, angajati in instituții publice care oferă servicii medicale/ de sănătate publică precum si in cabinete de medicina de familie aflați în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate, la programe de formare, participare la schimburi de experiență/schimburi de bune practici in domeniul prioritar de sanatate privind bolile rare si genetica medicala, prin recrutarea si selectia a 1000 de persoane (membri grup tinta) din care: 860 medici, 140 asistenti medicali, din care 900 medici si asistenti vor fi recrutati din cele 7 regiuni mai putin dezvoltate si 100 de medici si asistenti vor fi recrutati din regiunea Bucuresti Ilfov;
OS4: imbunătățirea nivelului de competențe și creşterea capacităţii tehnice a specialiștilor implicați în furnizarea de servicii medicale si totodata in implementarea programelor prioritare de sănătate, prin: furnizarea unui curs de formare specifica in domeniul bolilor rare si geneticii medicale, creditat cu puncte EMC, pentru 1000 de medici si asistenti medicali (medici primari/specialiști/rezidenți și asistenți medicali) din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor rare; organizarea a 8 workshop-uri a cate 2 zile– cate unul in fiecare regiune de dezvoltare, sustinute de 6 experti transnationali din Olanda si Marea Britanie;
OS5: conștientizarea și responsabilizarea specialistilor care nu au beneficiat de formare si a altor factori interesati, cu privire la problematica diagnosticului și managementului integrat în domeniul bolilor rare, prin desfasurarea unei campanii specifice de constientizare și depistare precoce a bolilor rare, in toate regiunile de dezvoltare din tara;
OS6: îmbunătățirea cadrului metodologic şi a competențelor tehnice a specialiștilor din domeniul medical, creșterea gradului de implicare a specialiștilor români în inițiativele europene de schimb de informații, prin desfasurarea unor programe de schimb de experienta si bune practici: 1 program in context transnational in Franta si Olanda de care vor beneficia timp de o saptamana 100 de membri grup tinta –medici- din toate regiunile de dezvoltare, selectati dintre cei care au parcurs si finalizat cursul de formare creditat cu puncte EMC; unul in context national desfasurat la Zalau intr-un centru de zi pentru pacienti cu boli rare, de care vor beneficia timp de o saptamana 80 de participanti selectati dintre cei care au finalizat cursul creditat EMC – cate 10 participanti/regiune.